UBLAŽAVANJE MJERA ZAŠTITE OD EPIDEMIJE COVID-19 (CRNATKOVA 14)

LOKACIJA CRNATKOVA 14

 • od 18.05.2020. omogućavaju se posjete članova obitelji i bliskih osoba korisnicima Doma uz pridržavanje epidemioloških mjera
 • posjete je potrebno prethodno telefonski najaviti i dogovoriti termin dolaska na brojeve telefona: 01/4843-404 ili 01/6384-330
 • posjete će se odvijati: ponedjeljkom i srijedom od 10.00 – 12.00 sati, te utorkom od 15.00 – 17.00 sati
 • posjete pokretnim korisnicima odvijati će se u parku Doma
 • posjete teže pokretnim i nepokretnim korisnicima odvijati će se u objektu Doma, u za to određenom prostoru
 • posjete mogu trajati najviše 30 minuta
 • svaki posjetitelj dužan je prilikom posjeta imati svoju zaštitnu masku i rukavice
 • prije ulaska u dvorište i objekt posjetitelju će biti izmjerena tjelesna temperatura, te će dati pismenu izjavu da nema sumnje ili simptoma zaraze na COVID-19
 • posjetitelji i korisnici dužni su tijekom posjete poštivati mjeru zabrane tjelesnog kontakta i socijalne distance
 • korisnicima je do daljnjega ograničen izlazak iz doma, osim u opravdanim situacijama (npr. zdravstvene svrhe)

ZADNJE OBJAVE

Stoti rođendan Petra Čičića

U subotu, 20.06.2020. smo s osobitim veseljem, ali i strogim mjerama obrane od korona virusa, proslavili stoti rođendan korisnika Doma, g. Petra Čičića. Petar Čičić rođen je u Hrvatskoj Kostajnici, 20. lipnja 1920.god. od majke Eve i oca Roka, gdje je i živio do dolaska u naš Dom, u rujnu 2013.godine.

Posjeta Gradonačelnika Domu

Nakon uspješno proživljene socijalne izolacije, tijekom „vladavine“ korona virusa, Dom za starije osobe Centar posjetio je gradonačelnik Zagreba gospodin Milan Bandić

DOSTAVA NAMIRNICA, HIGIJENSKIH I DRUGIH POTREPŠTINA (KLAIĆEVA 10)

LOKACIJA KLAIĆEVA 10

 • od 12.05.2020. odobrava se dostava namirnica, higijesnkih i drugih potrepština korisnicima Doma od strane njihovih članova obitelji i bliskih osoba
 • higijenske potrepštine, namirnice i ostale potrepštine trebaju biti zapakirane u originalnom pakiranju s odgovarajućim rokom trajanja i naznačenim imenom i prezimenom korisnika
 • dopuštena je dostava namirnica koje ne zahtijevaju posebno skladištenje
 • paketi se predaju portiru ili drugoj službenoj osobi na glavnom ulazu u Dom (Klaićeva 10)
 • nakon provedene dezinfekcije i primjene odgovarajućih mjera zaštite, paketi će biti predani korisnicima
 • korisnici koji nemaju obitelj ili bliske osobe, lijekove, namirnice i druge potrepštine i nadalje će moći naručiti putem službenih osoba Doma

ZADNJE OBJAVE

Stoti rođendan Petra Čičića

U subotu, 20.06.2020. smo s osobitim veseljem, ali i strogim mjerama obrane od korona virusa, proslavili stoti rođendan korisnika Doma, g. Petra Čičića. Petar Čičić rođen je u Hrvatskoj Kostajnici, 20. lipnja 1920.god. od majke Eve i oca Roka, gdje je i živio do dolaska u naš Dom, u rujnu 2013.godine.

Posjeta Gradonačelnika Domu

Nakon uspješno proživljene socijalne izolacije, tijekom „vladavine“ korona virusa, Dom za starije osobe Centar posjetio je gradonačelnik Zagreba gospodin Milan Bandić

DOSTAVA NAMIRNICA, HIGIJENSKIH I DRUGIH POTREPŠTINA (CRNATKOVA 14)

LOKACIJA CRNATKOVA 14

 • od 12.05.2020. odobrava se dostava namirnica i higijenskih i drugih potrepština korisnicima Doma od strane njihovih članova obitelji i bliskih osoba
 • higijenske potrepštine, namirnice i ostale potrepštine trebaju biti zapakirane u originalnom pakiranju s odgovarajućim rokom trajanja i naznačenim imenom i prezimenom korisnika
 • dopuštena je dostava namirnica koje ne zahtijevaju posebno skladištenje
 • paketi se predaju službenoj osobi na ulazu u Dom: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 15.00 – 16.00 sati
 • nakon provedene dezinfekcije i primjene odgovarajućih mjera zaštite, paketi će biti predani korisnicima
 • korisnici koji nemaju obitelj ili bliske osobe, lijekove, namirnice i druge potrepštine i nadalje će moći naručiti putem službenih osoba Doma

ZADNJE OBJAVE

Stoti rođendan Petra Čičića

U subotu, 20.06.2020. smo s osobitim veseljem, ali i strogim mjerama obrane od korona virusa, proslavili stoti rođendan korisnika Doma, g. Petra Čičića. Petar Čičić rođen je u Hrvatskoj Kostajnici, 20. lipnja 1920.god. od majke Eve i oca Roka, gdje je i živio do dolaska u naš Dom, u rujnu 2013.godine.

Posjeta Gradonačelnika Domu

Nakon uspješno proživljene socijalne izolacije, tijekom „vladavine“ korona virusa, Dom za starije osobe Centar posjetio je gradonačelnik Zagreba gospodin Milan Bandić

Natječaj za radna mjesta

Na temelju članka 24. TKU za službenike i namještenike u javnim službama,  ravnateljica Doma za starije osobe Centar, Zagreb, Klaićeva 10, raspisuje

NATJEČAJ  ZA RADNA MJESTA                

 1. Socijalni radnik/ca za program podrške u lokalnoj zajednici –  1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci
  Uvjeti: preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike, 1 godina radnog staža u struci, stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu
 1. Gerontodomaćica za program podrške u lokalnoj zajednici – 1 izvršitelj/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz probni rad od 1 mjeseca
  Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje i osposobljavanje za poslove gerontodomaćice, 3 mjeseca radnog staža
 1. Medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj/ice na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz probni rad od 2 mjeseca
  Uvjeti: srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara, stručni ispit, odobrenje za samostalan rad
 1. Pomoćni radnik/ca u kuhinji – 1 izvršitelj/ice na određeno vrijeme, pola radnog vremena, uz probni rad od 1 mjeseca
  Uvjet: osnovnoškolsko obrazovanje

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

 • životopis,
 • preslike domovnice, rodnog lista, dokaza o školovanju i drugih uvjeta,
 • dokaz o radnom stažu,
 • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Nepotpune prijave nećemo razmatrati.

Za odabranog kandidata poslodavac će po službenoj dužnosti pribaviti dokaz da osoba nije osuđivana za kaznena djela ili za prekršaj iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17), te da se protiv nje ne vodi postupak pred nadležnim sudom.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19).

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KONTAKT

Adresa: Klaićeva 10, ZAGREB
Tel: +385 01 49 24 100 (centrala)
Fax: +385 01 49 24 160
E-mail: dom.centar@zg.t-com.hr


LOKACIJA CRNATKOVA

Adresa: Crnatkova 14, ZAGREB
Kontakt – socijalna radnica:
Tel: +385 01 48 43 404
Fax: +385 01 48 43 404
E-mail: dom.centar@zg.t-com.hr

Važna obavijest

Dozvoljava se dostava higijenskih potrepština, namirnica, lijekova i drugih potrepština, korisnicima doma od strane članova obitelji i prijatelja od 12.05.2020. temeljem novih uputa o suzbijanju epidemije bolesti COVID-19.

Namirnice i potrepštine trebaju biti zapakirane u originalnom pakiranju s odgovarajućim rokom trajanja.

Paketi se dostavljaju na glavni ulaz doma, te moraju biti označeni: ime i prezime korisnika.

 Uprava doma

ZADNJE OBJAVE

Stoti rođendan Petra Čičića

U subotu, 20.06.2020. smo s osobitim veseljem, ali i strogim mjerama obrane od korona virusa, proslavili stoti rođendan korisnika Doma, g. Petra Čičića. Petar Čičić rođen je u Hrvatskoj Kostajnici, 20. lipnja 1920.god. od majke Eve i oca Roka, gdje je i živio do dolaska u naš Dom, u rujnu 2013.godine.

Posjeta Gradonačelnika Domu

Nakon uspješno proživljene socijalne izolacije, tijekom „vladavine“ korona virusa, Dom za starije osobe Centar posjetio je gradonačelnik Zagreba gospodin Milan Bandić

Nabavka lijekova i medicinskih preparata 

Nabavka lijekova i medicinskih preparata 

Brigu za nabavku lijekova i raznih medicinskih preparata korisnicima preuzele su naše odjelne medicinske sestre, koje u suradnji sa liječnicima i ljekarnama koordiniraju i naručuju potrebno, tako da svi budu opskrbljeni i da nikome ne nedostaje niti jedan lijek, preparat ili dodatak prehrani.

Hvala korisnicima i članovima obitelji na redovitom podmirivanju troškova, strpljenju i razumijevanju trenutne situacije.

ZADNJE OBJAVE

Stoti rođendan Petra Čičića

U subotu, 20.06.2020. smo s osobitim veseljem, ali i strogim mjerama obrane od korona virusa, proslavili stoti rođendan korisnika Doma, g. Petra Čičića. Petar Čičić rođen je u Hrvatskoj Kostajnici, 20. lipnja 1920.god. od majke Eve i oca Roka, gdje je i živio do dolaska u naš Dom, u rujnu 2013.godine.

Posjeta Gradonačelnika Domu

Nakon uspješno proživljene socijalne izolacije, tijekom „vladavine“ korona virusa, Dom za starije osobe Centar posjetio je gradonačelnik Zagreba gospodin Milan Bandić

„Podoknički“ koncert

„Podoknički“ koncert

Crveni nosovi – klaunovi doktori obilježili su s nama Dan smijeha. U domski park donijeli su svoj dobro provjereni lijek – osmijeh za sve!

Pjesmom i šalama, te interakcijom s korisnicima, Klaunovi doktori raspjevali su i rasplesali korisnike i poneke zaposlenike Doma.

Pogledajte i video isječke:

ZADNJE OBJAVE

Stoti rođendan Petra Čičića

U subotu, 20.06.2020. smo s osobitim veseljem, ali i strogim mjerama obrane od korona virusa, proslavili stoti rođendan korisnika Doma, g. Petra Čičića. Petar Čičić rođen je u Hrvatskoj Kostajnici, 20. lipnja 1920.god. od majke Eve i oca Roka, gdje je i živio do dolaska u naš Dom, u rujnu 2013.godine.

Posjeta Gradonačelnika Domu

Nakon uspješno proživljene socijalne izolacije, tijekom „vladavine“ korona virusa, Dom za starije osobe Centar posjetio je gradonačelnik Zagreba gospodin Milan Bandić

Svjetski dan plesa u Domu Centar

Svjetski dan plesa u Domu Centar

29. travnja je već tradicionalno dan kada plesne skupine domova za starije i gerontoloških centara u Gradu Zagrebu imaju svečane plesne nastupe. Ove godine, okolnosti su nam odredile drugačije.

Čestitke povodom Svjetskog dana plesa poručuju nam da „plešući postajemo sila utkanih srca, dodirnutih duša i pružanja iscjeljenja“, a sve što nam je potrebno sada je „plesati još više, jer ples u svojoj mirnoći neprestano titra“.

Točno u podne zaplesali smo svi zajedno u parku i na balkonima našeg Doma. Kroz ples uz skladbu „Zagrebačkim ulicama“  vodila nas je naša fizioterapeutkinja Kristina Šimunić. Ujedinivši se u radosti i pokretu zaplesali su korisnici i zaposlenici.

Pogledajte i video isječak:

video

ZADNJE OBJAVE

Stoti rođendan Petra Čičića

U subotu, 20.06.2020. smo s osobitim veseljem, ali i strogim mjerama obrane od korona virusa, proslavili stoti rođendan korisnika Doma, g. Petra Čičića. Petar Čičić rođen je u Hrvatskoj Kostajnici, 20. lipnja 1920.god. od majke Eve i oca Roka, gdje je i živio do dolaska u naš Dom, u rujnu 2013.godine.

Posjeta Gradonačelnika Domu

Nakon uspješno proživljene socijalne izolacije, tijekom „vladavine“ korona virusa, Dom za starije osobe Centar posjetio je gradonačelnik Zagreba gospodin Milan Bandić

Preporuke za čitanje

ZADNJE OBJAVE

Stoti rođendan Petra Čičića

U subotu, 20.06.2020. smo s osobitim veseljem, ali i strogim mjerama obrane od korona virusa, proslavili stoti rođendan korisnika Doma, g. Petra Čičića. Petar Čičić rođen je u Hrvatskoj Kostajnici, 20. lipnja 1920.god. od majke Eve i oca Roka, gdje je i živio do dolaska u naš Dom, u rujnu 2013.godine.

Posjeta Gradonačelnika Domu

Nakon uspješno proživljene socijalne izolacije, tijekom „vladavine“ korona virusa, Dom za starije osobe Centar posjetio je gradonačelnik Zagreba gospodin Milan Bandić