Standardi

Načela UN-a za starije ljude

Načela UN-a za starije ljudetulum

„Dana 16. prosinca 1991. Glavna skupština Ujedinjenih naroda prihvatila je rezoluciju 46/91 koja sadrži načela Ujedinjenih naroda za starije ljude, a svrha im je poboljšati život u starijoj dobi.“ 

Potaknute su vlade svih zemalja da uključe ova načela u svoje nacionalne programe uvijek kada je to moguće. Starijim ljudima trebalo bi omogućiti:

  1. Neovisnost – starijim ljudima trebalo bi omogućiti dostupnost prikladne vode, hrane, stanovanja, odjeće i zdravstvene skrbi, obiteljske podrške i potpore zajednice, život u sigurnoj sredini koja se može prilagoditi osobnim potrebama i promijenjenim sposobnostima, život u vlastitom domu što je duže moguće.
  2. Društveno sudjelovanje – stariji ljudi trebali bi ostati sastavni dio društva, aktivno sudjelovati u politici koja izravno utječe na njihovo blagostanje, kao i podijeliti svoja znanja i vještine sa mlađim generacijama, dragovoljno se uključiti u aktivnosti koje su primjerene njihovim interesima i sposobnostima, organizirati pokrete ili udruge starijih ljudi.slike leopoldovo08 012
  3. Skrb – stariji ljudi bi trebali imati koristi od svoje obitelji i zajednice društva u kojem žive, imati neometan pristup zdravstvenoj skrbi, imati pristup socijalnim i zakonodavnim službama zbog poboljšanja samostalnosti, zaštite i skrbi; moći ostvariti ljudska prava i temeljne slobode tijekom boravka u bilo kakvoj ustanovi za skrb, liječenje ili prihvat starijih ljudi
  4. Samoispunjenje – stariji ljudi bi trebali imati mogućnost ostvarenja cjelovitog razvitka vlastitih potencijala, imati pristup obrazovnim, kulturnim, duhovnim i rekreacijskim sredstvima društva u kojem žive.
  5. Dostojanstvo – stariji ljudi bi trebali moći dostojanstveno i sigurno živjeti te biti zaštićeni od izrabljivanja i tjelesnog i društvenog zlostavljanja, biti sigurni da će se s njima postupati pošteno bez obzira na dob, rasnu ili etičku pripadnost, invalidnost ili drugi status, kao i da će biti cijenjeni bez obzira na svoj gospodarski doprinos
Skip to content
IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI
Dom za starije osobe "Centar" obvezan je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 017/2019). Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu lokaciju www.dom-centar.hr.
STATUS USKLAĐENOSTI
Ova mrežna lokacija je potpuno usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.
POVRATNE INFORMACIJE I KONTAKT
Eventualne primjedbe na pristupačnost stranice ili upiti vezani uz informacije i sadržaje koji nisu pokriveni opsegom primjene Zakona o pristupačnosti mogu se uputiti Službeniku za informiranje Doma za starije osobe "Centar".
INSPEKCIJSKI NADZOR
Nadzor nad provedbom Zakona obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.