KONTAKT

KONTAKT INFORMACIJE

Adresa: Dom za starije osobe CENTAR, Klaićeva 10, 10 000 ZAGREB
Tel: +385 01 49 24 100 (centrala)
Fax: +385 01 49 24 160
E-mail: dom.centar@zg.t-com.hr

LOKACIJA CRNATKOVA

Adresa: Crnatkova 14, 10 000 ZAGREB
Kontakt – socijalna radnica:
Tel/fax: +385 01 63 84 330
Odjel za njegu i brigu o zdravlju korisnika:
Tel: 
+385 01 48 43 404
E-mail: dom.centar@zg.t-com.hr


UPRAVA

Ravnateljica:
ŠTEFICA KARAČIĆ, dipl. socijalna radnica,
Tel: +385 01 49 24 142

Voditelj odjela socijalnog rada, radne terapije i izvaninstitucijskih usluga
MELANIJA PARADI, mag. act. soc.,
Tel: +385 01 49 24 154

Odjel socijalnog rada, radne terapije i izvaninstitucijskih usluga
Tel: +385 01 49 24 146, 49 24 147, 49 24 158

Glavna medicinska sestra:
SLAVICA GARIĆ, bac. med. tech.
Tel: +385 01 49 24 374

Voditelj odjela za njegu i brigu o zdravlju korisnika Klaićeva 10:
MARTINA JURJEC, bac. med. tech.
Tel: +385 01 49 24 371

Voditelj odjela za njegu i brigu o zdravlju korisnika Crnatkova 14:
ANA PLUKAVEC, med. sestra
Tel: +385 01 48 43 404

Voditelj odjela prehrane, tehničkih i pomoćnih poslova:
BILJANA VRATARIĆ, dipl. ing. preh. tehn.,
Tel: +385 01 49 24 144

Socijalna radnica Projekta podrške u lokalnoj zajednici Gerontološki centar:
SANELA KOVAČ GAJSKI, mag. soc. rada
Tel: +385 01 49 24 158

Voditelj financijsko-računovodstvenih poslova:
MARIJANA CRNJAC, bacc. oec.,
Tel: +385 01 49 24 150

Tajnik ustanove:
VESNA MENDEK, oec.,
Tel: +385 01 49 24 142

 

POŠALJITE NAM PORUKU

11 + 8 =

Skip to content
IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI
Dom za starije osobe "Centar" obvezan je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 017/2019). Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu lokaciju www.dom-centar.hr.
STATUS USKLAĐENOSTI
Ova mrežna lokacija je potpuno usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.
POVRATNE INFORMACIJE I KONTAKT
Eventualne primjedbe na pristupačnost stranice ili upiti vezani uz informacije i sadržaje koji nisu pokriveni opsegom primjene Zakona o pristupačnosti mogu se uputiti Službeniku za informiranje Doma za starije osobe "Centar".
INSPEKCIJSKI NADZOR
Nadzor nad provedbom Zakona obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.