UPRAVNO VIJEĆE

Upravno vijeće Doma za starije osobe Centar djeluje u sastavu:

 1. Zoran Bahtijarević, predstavnik osnivača
 2. Katarina Radat, predstavnica osnivača
 3. Snježana Tomić, predstavnica osnivača
 4. Stjepan Hofman, predstavnica korisnika
 5. Lucija Jurić, predstavnica radnika

Izvješća sa sjednica Upravnog vijeća

15. sjednica

DATUM: 14. rujna 2020.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika s 14. sjednice
 2. Polugodišnji izvještaj siječanj-lipanj 2020. god.
 3. Izmjena Plana nabave za 2020. god.
 4. Donošenje Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda
 5. Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o pravu i načinu korištenja službenih automobila, službenih mobilnih telefona i službenim putovanjima
 6. Otpis nenaplaćenih potraživanja i uprihodovanje pretplaćenih
 7. Utvrđivanje cijene najma prostora dvorane Doma
 8. Razno
14. sjednica

DATUM: 28. svibnja 2020.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika sa 13.sjednice
 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta
 3. Donošenje Odluke o oslobađanju zakupnine za vrijeme pandemije
 4. Razno
13. sjednica

DATUM: 20. ožujka 2020.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice
 2. Izvješće o radu za 2019.g.
 3. Plan i program rada za 2020. g.
 4. Dopuna financijskog plana za 2020. g.
 5. Izvješće o radu Povjerenstva za sprečavanje infekcija za 2019. g.
 6. Plan i program rada Povjerenstva za sprečavanje infekcija za 2020. g.
 7. Otpis osnovnih sredstava
12. sjednica

DATUM: 11. veljače 2020.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika s 11. sjednice
 2. Financijsko izvješće za 2019. g.
 3. Izvješće o postupcima jednostavne nabave za 2020. g.
 4. I izmjena Plana nabave za 2020. g.
 5. Razno
11. sjednica

DATUM: 17. prosinca 2019.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika s 10. sjednice
 2. Donošenje Pravilnika o poslovnoj i profesionalnoj tajni
 3. Financijski plan za 2020. godinu i projekcije financijskog plana za 2021.- 2022.god.
 4. Plan nabave za 2020. godinu
 5. Razno
10. sjednica

DATUM: 25. studenog 2019.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika s 9. sjednice
 2. Otvaranje ponuda za zakup frizerskog salona
 3. Rebalans financijskog plana za 2019. god.
 4. Financijski izvještaj za siječanj-rujan 2019. god.
 5. Razno
9. sjednica

ODRŽANA: 27. rujna 2019.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika s 8. sjednice
 2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za zakup frizerskog salona
 3. Otpis osnovnih sredstava
 4. Razno
8. sjednica

ODRŽANA: 17. srpnja 2019.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice
 2. Obavijest o inspekcijskom nadzoru Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i soc. politiku
 3. Polugodišnji financijski izvještaj za 2019.g.
 4. Obavijest o prekidu zakupa frizerskog salona
 5. Obavijest o plaćanju toplog obroka radnika
 6. Donošenje odluke o promjeni poslovne banke
 7. Prigovor radnice Marice Tadić na organizaciju radnog vremena
 8. Razno
7. sjednica

ODRŽANA: 11. ožujka 2019.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice
 2. Izvješće o radu za 2018. g.
 3. Plan i program rada za 2019. g.
 4. Izvješće o radu Povjerenstva za sprečavanje infekcija za 2018.g.
 5. Plan i program rada Povjerenstva za sprečavanje infekcija za 2019.g.
 6. Plan stručnog usavršavanja radnika za 2019. g. – informacija
 7. Otpis osnovnih sredstava
 8. Razno
6. sjednica

ODRŽANA: 7. veljače 2019.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika s 5. sjednice
 2. Financijski izvještaj za 2018. g.
 3. Izvješće o postupcima jednostavne nabave za 2019. g.
 4. Ugovor o pružanju socijalnih usluga zaključen sa Ministarstvom  za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 5. Razno
5. sjednica

ODRŽANA: 18. prosinca 2018.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika s 4.sjednice
 2. Financijski plan za 2019. i projekcije financijskog plana za 2020.-2021. g.
 3. Plan nabave za 2019. g.
 4. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova
 5. Razno
4. sjednica

ODRŽANA: 30. listopad 2018.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika s 3.sjednice
 2. Financijski izvještaj 1.-9. mjeseca 2018. g.
 3. Izmjena financijskog plana sukladno Odluci Grada o dodjeli sredstava
 4. Otpis osnovnih sredstava
 5. Donošenje Pravilnika o unutarnjem nadzoru
 6. Razno
3. sjednica

ODRŽANA: 24. srpnja 2018.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika sa 2.sjednice
 2. Polugodišnji financijski izvještaj za 2018.god.
 3. Opća pravila zaštite osobnih podataka
 4. Informacija o novom cijeniku usluga smještaja
 5. Donošenje odluke o cijenama za dodatne usluge
 6. Razno
2. sjednica

ODRŽANA: 16. travnja 2018.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice
 2. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća
 3. Natječaj za izbor ravnatelja
 4. Financijski izvještaj za siječanj – ožujak 2018.g.
 5. Izvješće o radu Povjerenstva za kontrolu bolničkih infekcija za 2017. g.
 6. Plan i program rada Povjerenstva za kontrolu boln. infekcija za 2018. g.
 7. Otpis osnovnih sredstava
 8. Razno
1. sjednica

ODRŽANA: 9. travnja 2018.

S dnevnim redom:

 1. Konstituiranje Upravnog vijeća
 2. Natječaj za izbor ravnatelja
 3. Izvješće o radu Doma za 2017. g.
 4. Plan i program rada Doma za 2018. g.
 5. Donošenje Pravilnika o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika Doma
 6. Razno

32. sjednica

ODRŽANA: 7. veljače 2018.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika s 31. sjednice
 2. Financijsko izvješće za 2017. god.
 3. Izvješće o provedenoj jednostavnoj nabavi za 2018.god.
 4. Razno
31. sjednica

ODRŽANA: 29. siječnja 2018.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika s 30. sjednice
 2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja
 3. I izmjena plana nabave za 2018.god.
 4. Razno
30. sjednica

ODRŽANA: 21. prosinca 2017.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika s 29. sjednice
 2. Financijski plan za 2018.god. i projekcija plana za 2019.-2020.
 3. Plan nabave za 2018.god.
 4. Razno
29. sjednica

ODRŽANA: 22. studenog 2017.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika s 28. sjednice
 2. Izmjena financijskog plana za 2017.god. prema zaključku Grada
 3. Donošenje Pravilnika o kućnom redu
 4. Donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi
 5. Otpis osnovnih sredstava
 6. Razno
28. sjednica

ODRŽANA: 17. srpnja 2017.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika s 27. sjednice
 2. Zakup cafe bara
 3. Razno
27. sjednica

ODRŽANA: 14. srpnja 2017.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika s 26. sjednice
 2. Polugodišnji financijski izvještaj 2017.god.
 3. Zamolba gosp. Pierobona
 4. Razno
26. sjednica

ODRŽANA: 30. lipnja 2017.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika s 25. sjednice
 2. Prigovor na prestanak Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 3. Razno
25. sjednica

ODRŽANA: 13. lipnja 2017.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika s 24. sjednice
 2. Zakup cafe bara
 3. Razno
24. sjednica

ODRŽANA: 22. ožujka 2017.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika s 23. sjednice
 2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća
 3. Izvješće o radu Doma za 2016. godinu
 4. Plan rada Doma za 2017. godinu
 5. Izvješće o radu Povjerenstva za kontrolu bolničkih infekcija za 2016. godinu
 6. Plan rada Povjerenstva za kontrolu bolničkih infekcija za 2017. godinu
 7. Donošenje Pravilnika o zaštiti na radu
 8. Izvješće o kadrovskoj situaciji Doma
 9. Razno
23. sjednica

ODRŽANA: 6. veljače 2017.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice
 2. Financijsko izvješće za 2016. godinu
 3. I izmjena Plana nabave za 2017.god.
 4. Izvješće o bagatelnim postupcima javne nabave za 2017.god.
 5. Otpis osnovnih sredstava
 6. Razno
22. sjednica

ODRŽANA: 22. prosinca 2016.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika s 21. sjednice
 2. Financijski plan za 2017.god. i projekcija plana za 2018.-2019.
 3. Plan nabave za 2017.god.
 4. Razno
21. sjednica

ODRŽANA: 21. studenog 2016.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice
 2. Izmjena financijskog plana za 2016.god.
 3. 3.izmjena plana nabave za 2016.god.
 4. Otpis osnovnih sredstava
 5. Razno
20. sjednica

ODRŽANA: 12. rujna 2016.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice
 2. Financijski polugodišnji obračun 2016.god.
 3. izmjena plana nabave
 4. Otpis duga neplaćene opskrbnine
 5. Zahtjevi za zaštitu prava u svezi radnih odnosa
 6. Razno
19. sjednica

ODRŽANA: 17. lipnja 2016.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika s 18. sjednice
 2. Donošenje Pravilnika o zaštiti na radu
 3. Donošenje Pravilnika o zaštiti od požara
 4. Donošenje Pravilnika o prijemu i otpustu korisnika
 5. Imenovanje članova Komisije za prijem i otpust korisnika
 6. Prijedlog cijene smještaja – prizemlje u Crnatkovoj
 7. Razno
18. sjednica

ODRŽANA: 08. travnja 2016.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika s 17.sjednice
 2. Izvješće o radu za 2015.god.
 3. Plan i program rada za 2016.god.
 4. Zamolba za otpis nepodmirenih troškova pok.Zvonimira Radoša
 5. Donošenje odluke o cijenama za pružanje dodatnih usluga korisnicima
 6. Izvješće o postupcima bagatelne nabave za 2016.god.
 7. Otpis osnovnih sredstava
 8. Razno
17. sjednica

ODRŽANA: 08. veljače 2016.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika s 16.sjednice
 2. Donošenje Pravilnika o organizaciji i isitematizaciji poslova
 3. Financijski izvještaj za 2015.god.
 4. I izmjena plana nabave za 2016.god.
 5. Izvješće o radu Povjerenstva za sprečavanje i suzbijanje infekcija za 2015.god.
 6. Otpis osnovnih sredstava
 7. Razno
16. sjednica

ODRŽANA: 21. prosinca 2015.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika s 15.sjednice
 2. Donošenje financijskog plana za 2016.god.
 3. Donošenje plana nabave za 2016.god.
 4. Razno
15. sjednica

ODRŽANA: 27. studenog 2015.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika s 14.sjednice
 2. Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-rujan 2015. godine
 3. Prijedlog za otpis osnovnih sredstava
 4. Davanje suglasnosti na nagodbu sudskog postupka Radoš
 5. Razno
14. sjednica

ODRŽANA: 16. rujna 2015.

S dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika s 13.sjednice
 2. Izmjene i dopune Statuta
 3. Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-srpanj 2015. godine
 4. Prijedlog za otpis osnovnih sredstava
 5. Prijedlog za otpis dugovanja umrlih korisnika
 6. Razno
ZADNJE OBJAVE

Roštiljada

U petak, 9. listopada, iskoristili smo, na našu radost, ljetni, jesenski dan za uživanje i druženje u prelijepom, domskom parku. Uz odličan roštilj, tople napitke i zabavu za sve i svakoga, ušli smo u predstojeći, kišni vikend.

72  sata bez kompromisa

Još jedna u nizu humanitarnih akcija mladih i pouzdanih volontera SKAC-a, privedena je dana, 16. listopada svome kraju.

Natječaj za radna mjesta

Na temelju članka 24. TKU za službenike i namještenike u javnim službama,  ravnateljica Doma za starije osobe Centar, Zagreb, Klaićeva 10, raspisuje NATJEČAJ  ZA RADNA MJESTA 1. Njegovatelj/ica – 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz probni rad...
Skip to content
IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI
Dom za starije osobe "Centar" obvezan je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 017/2019). Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu lokaciju www.dom-centar.hr.
STATUS USKLAĐENOSTI
Ova mrežna lokacija je potpuno usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.
POVRATNE INFORMACIJE I KONTAKT
Eventualne primjedbe na pristupačnost stranice ili upiti vezani uz informacije i sadržaje koji nisu pokriveni opsegom primjene Zakona o pristupačnosti mogu se uputiti Službeniku za informiranje Doma za starije osobe "Centar".
INSPEKCIJSKI NADZOR
Nadzor nad provedbom Zakona obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.