STRUČNO VIJEĆE

IZVJEŠĆA SA SJEDNICA STRUČNOG VIJEĆA

Sjednica održana 28.5.2020.

DATUM: 28. svibnja 2020.

S dnevnim redom:

 1. Izmjene i dopune Statuta Doma za starije osobe Centar
 2. Razno
Sjednica održana 6.3.2020.

DATUM: 6. ožujka 2020.

S dnevnim redom:

 1. Izvješće o radu Doma za starije osobe Centar
 2. Plan i program rada Doma za starije osobe Centar
 3. Izvješće o provedenom unutarnjem nadzoru
 4. Razno
Sjednica održana 17.12.2019.

DATUM: 17. prosinca 2019.

S dnevnim redom:

 1. Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni
 2. Godišnji plan i program provedbe unutarnjeg nadzora za 2020. godinu.
 3. Plan stručnog usavršavanja za 2020. godinu
 4. Razno
Sjednica održana 28.02.2019.

DATUM: 28. veljača 2019.

S dnevnim redom:

 1. Izvješće o radu za 2018.god.
 2. Plan i program rada za 2019.god.
 3. Plan stručnog usavršavanja za 2019.god.
 4. Razno
Sjednica održana 13.12.2018.

DATUM: 13. prosinca 2018.

S dnevnim redom:

 1. Godišnji plan i program provedbe unutarnjeg nadzora za 2019.god.
 2. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova
 3. Plan stručnog usavršavanja za 2019.god.
 4. Razno
Sjednica održana 29.10.2018.

DATUM: 29. listopada 2018.

S dnevnim redom:

1. Pravilnik o unutarnjem nadzoru
2. Razno

Sjednica održana 17.07.2018.

DATUM: 17. srpnja 2018.

S dnevnim redom:

1. Upoznavanje s Općim pravilima zaštite osobnih podataka
2. Rasprava

Uvažene su sve sugestije i prijedlozi stručnih djelatnika.

Sjednica održana 28.02.2018.

DATUM: 28. veljače 2018.

S dnevnim redom:

1. Izvješće o radu Doma za 2017. godinu
2. Plan i program rada Doma za 2018. godinu
3. Pravilnik o kućnom redu
4. Pravilnik o stručnom usavršavanju
5. Plan stručnog usavršavanja za 2018. godinu
6. Razno

Sjednica održana 16.06.2016.

DATUM: 16. lipnja 2016.

S dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa prošle sjednice
2. Usvajanje Poslovnika o radu Stručnog vijeća
3. Izbor predsjednika Stručnog vijeća
4. Davanje mišljenja o nacrtu Pravilnika o prijemu i otpustu korisnika
5. Razno

ZADNJE OBJAVE

Natječaj za radna mjesta

1. Pomoćni radnik/ca u kuhinji – 1 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz probni rad od 1 mjeseca
2. Medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelja/ice na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

Dobra vijest!

Dana 10.07.2020. Dom za starije Centar je privukao veliku pažnju i interes medija i šire javnosti nakon objave da je nekoliko radnika Doma pozitivno na Covid 19.

Skip to content
IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI
Dom za starije osobe "Centar" obvezan je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 017/2019). Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu lokaciju www.dom-centar.hr.
STATUS USKLAĐENOSTI
Ova mrežna lokacija je potpuno usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.
POVRATNE INFORMACIJE I KONTAKT
Eventualne primjedbe na pristupačnost stranice ili upiti vezani uz informacije i sadržaje koji nisu pokriveni opsegom primjene Zakona o pristupačnosti mogu se uputiti Službeniku za informiranje Doma za starije osobe "Centar".
INSPEKCIJSKI NADZOR
Nadzor nad provedbom Zakona obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.