DUGOTRAJNI SMJEŠTAJ

Dom za starije osobe Centar na lokaciji  Klaićeva 10  pruža usluge dugotrajnog smještaja za 246 korisnika, te na lokaciji Crnatkova 14  za 105 korisnika.

Smještaj se nudi u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama ovisno o stupnju  usluge koja se pruža korisniku odnosno funkcionalnoj sposobnosti i zdravstvenom stanju korisnika.

Dom pruža  slijedeće usluge dugotrajnog smještaja i to: 

 • stanovanja i prehrane,
 • njege i brige o zdravlju,
 • usluga socijalnog rada,
 • psihosocijalne rehabilitacije,
 • radne terapije,
 • organiziranja slobodnog vremena,
 • fizikalne terapije,
 • radnih aktivnosti,
 • aktivnog provođenja vremena

Ovisno o stupnju samostalnosti u podmirivanju svakodnevnih potreba   korisnici se smještavaju prema stupnjevima usluge (I-IV)  na stambeni odjel i / ili odjel za njegu i brigu o zdravlju korisnika.

stupnjevi usluge
  I II III IV
VRSTA SMJEŠTAJA Stambeni smještaj Stambeni smještaj za teže pokretne korisnike Stacionarni smještaj Smještaj za korisnike oboljele od Alzheimerove demencije i drugih demencija
  pruža se funkcionalno neovisnom korisniku koji samostalno zadovoljava svoje potrebe, a  iz zdravstvenog stanja se  zaključuje da mu pomoć druge osobe nije potrebna pruža se djelomično ovisnom korisniku kojemu je potrebna pripomoć pri zadovoljenju osnovnih potreba pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojem je potrebna pomoć druge osobe u zadovoljenju svih potreba u punom opsegu pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojem je zbog Alzheimerove demencije ili drugih demencija (srednji/srednje teški stadij bolesti) potrebna pomoć i nadzor druge osobe u zadovoljenju svih potreba u punom opsegu

 

PRAVNI TEMELJ SMJEŠTAJA 

U Dom  se korisnici  smještavaju:

 • temeljem rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na smještaj,
 • temeljem ugovora zaključenog između korisnika i Doma.

O smještaju i prijemu u Dom odlučuje Komisija  za prijem i otpust korisnika. Zahtjev za smještaj predaje se u odjelu socijalnog rada, radne terapije i izvaninstitucijskih usluga.

KONTAKT

Adresa: Klaićeva 10, ZAGREB
Tel: +385 01 49 24 100 (centrala)
Fax: +385 01 49 24 160
E-mail: dom.centar@zg.t-com.hr


LOKACIJA CRNATKOVA

Adresa: Crnatkova 14, ZAGREB
Kontakt – socijalna radnica:
Tel: +385 01 63 84 330
Fax: +385 01 63 84 330
E-mail: dom.centar@zg.t-com.hr

Skip to content
IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI
Dom za starije osobe "Centar" obvezan je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 017/2019). Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu lokaciju www.dom-centar.hr.
STATUS USKLAĐENOSTI
Ova mrežna lokacija je potpuno usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.
POVRATNE INFORMACIJE I KONTAKT
Eventualne primjedbe na pristupačnost stranice ili upiti vezani uz informacije i sadržaje koji nisu pokriveni opsegom primjene Zakona o pristupačnosti mogu se uputiti Službeniku za informiranje Doma za starije osobe "Centar".
INSPEKCIJSKI NADZOR
Nadzor nad provedbom Zakona obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.