IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE

Pomoć i njega u kući može obuhvatiti:

  • organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.);
  • obavljanje kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština);
  • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba);
  • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Pravo na pomoć i njegu u kući može ostvariti osoba:

  • kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog, osjetilnog oštećenja ili trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe;
  • koja nema mogućnosti da joj pomoć i njegu osiguraju roditelj, bračni drug, djeca ili drugi članovi kućanstva;
  • koja nema mogućnost da pomoć i njegu osigura na temelju ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju;
  • kojoj prihod samca ili prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 2400kn
  • koja to pravo ne ostvaruje na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb.

ZADNJE OBJAVE