IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE

Pomoć i njega u kući može obuhvatiti:

  • organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.);
  • obavljanje kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština);
  • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba);
  • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Pravo na pomoć i njegu u kući može ostvariti osoba:

  • kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog, osjetilnog oštećenja ili trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe;
  • koja nema mogućnosti da joj pomoć i njegu osiguraju roditelj, bračni drug, djeca ili drugi članovi kućanstva;
  • koja nema mogućnost da pomoć i njegu osigura na temelju ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju;
  • kojoj prihod samca ili prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 2400kn
  • koja to pravo ne ostvaruje na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb.

ZADNJE OBJAVE

Posjet Domu za djecu sv. Mala Terezija

Korisnici našeg doma, već tradicionalno od blagdana Sv. Kate do Nikolinja, vrijedno i nesebično sakupljaju slatkiše i igračke za svoje male sugrađane.

Nagrađen naš adventski vjenčić

Na ovogodišnjoj manifestaciji Doma za starije osobe Trešnjevka, u jakoj konkurenciji, među mnoštvom maštovitih adventskih vjenčića, naši su vjenčići osvojili treće mjesto.

Natječaj za radno mjesto

Njegovatelj/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz probni rad od 1 mjeseca