IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE

Pomoć i njega u kući može obuhvatiti:

  • organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.);
  • obavljanje kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština);
  • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba);
  • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Pravo na pomoć i njegu u kući može ostvariti osoba:

  • kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog, osjetilnog oštećenja ili trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe;
  • koja nema mogućnosti da joj pomoć i njegu osiguraju roditelj, bračni drug, djeca ili drugi članovi kućanstva;
  • koja nema mogućnost da pomoć i njegu osigura na temelju ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju;
  • kojoj prihod samca ili prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 2400kn
  • koja to pravo ne ostvaruje na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb.

ZADNJE OBJAVE

Roštiljada

U petak, 9. listopada, iskoristili smo, na našu radost, ljetni, jesenski dan za uživanje i druženje u prelijepom, domskom parku. Uz odličan roštilj, tople napitke i zabavu za sve i svakoga, ušli smo u predstojeći, kišni vikend.

72  sata bez kompromisa

Još jedna u nizu humanitarnih akcija mladih i pouzdanih volontera SKAC-a, privedena je dana, 16. listopada svome kraju.

Natječaj za radna mjesta

Na temelju članka 24. TKU za službenike i namještenike u javnim službama,  ravnateljica Doma za starije osobe Centar, Zagreb, Klaićeva 10, raspisuje NATJEČAJ  ZA RADNA MJESTA 1. Njegovatelj/ica – 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz probni rad...
Skip to content
IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI
Dom za starije osobe "Centar" obvezan je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 017/2019). Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu lokaciju www.dom-centar.hr.
STATUS USKLAĐENOSTI
Ova mrežna lokacija je potpuno usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.
POVRATNE INFORMACIJE I KONTAKT
Eventualne primjedbe na pristupačnost stranice ili upiti vezani uz informacije i sadržaje koji nisu pokriveni opsegom primjene Zakona o pristupačnosti mogu se uputiti Službeniku za informiranje Doma za starije osobe "Centar".
INSPEKCIJSKI NADZOR
Nadzor nad provedbom Zakona obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.