ODJEL SOCIJALNOG RADA

Socijalni radnici imaju posebnu ulogu i značaj u radu doma za starije osobe. Svaka osoba koja treba informacije o uslugama socijalne skrbi za starije osobe ili o uvjetima i načinu smještaja u dom obavezno kontaktira socijalnu službu Doma. U tom kontaktu socijalna radnica upoznaje zainteresirane građane, suradnike, rodbinu ili potencijalne korisnike koje usluge pružamo, te na koji način i pod kojim uvjetima te usluge mogu ostvariti.

Informacije se mogu dobiti osobnim kontaktom u Domu, putem telefona ili elektronskom poštom, a mogu se saznati i uvidom u naše pisane informativne materijale (letci, plakati, brošure i sl ).

Priikom i tijekom smještaja socijalne radnice Doma procjenjuju potrebe korisnika. U suradnji s korisnikom, njegovom obitelji i drugim članovima stručnog tima dogovaraju opseg usluge i oblik stručnog rada s korisnikom i vode ih kroz taj proces.

Kroz individualno savjetovanje ili grupne aktivnosti koje provode socijalni radnici ustanove korisnicima se pruža stručna pomoć u prilagodbi na nove životne uvjete, prevladavanju osobnih poteškoća ili očuvanju preostalih funkcionalnih sposobnosti. Organiziranjem psihoedukativnih radionica ili tematskih predavanja korisnici se osnažuju za brigu o vlastitom zdravlju, njegovanju obiteljskih odnosa i socijalnih veza, vlastitim pravima i mogućnostima socijalne zaštite starijih osoba ili drugim pitanjima od značaja za njihovu kvalitetu života. Uključivanjem u različite radno-okupacijske i kulturno-zabavne sadržaje korisnici imaju mogućnost međusobnog povezivanja i druženja čime se značajno smanjuje problem osamljenosti koji prati starenje i starost.

Svaki korisnik ima pravo izbora ponuđenih aktivnosti prema vlastitim potrebama, sklonostima i mogućnostima, a uloga socijalnih radnika je da ih motiviraju na sudjelovanje i aktivno provođenje slobodnog vremena.

U ovom Odjelu zaposleno je 5 socijalnih radnica Doma i 1 socijalna radnica Gerontološkog centra. Poslovi su organizirani kao:

  • Poslovi informiranja i prijema i otpusta korisnika
  • Poslovi socijalnog rada s korisnicima smještaja
  • Poslovi inzvaninstitucijske skrbi
  • Poslovi radno okupacijskih aktivnosti
  • Projekt Gerontološki centar

Svako od navedenih područja socijalnog rada organizirano je prema Planu i programu rada Doma i usmjereno na pružanje specifičnih usluga u skladu s individualnim potrebama korisnika i etičkim načelima i pravilima profesije socijalnog rada.

Suvremene znanstvene spoznaje i istraživanja provedena u ovom području djelatnosti socijalnog rada ukazuju na potrebu prevencije institucionalizacije stvaranjem uvjeta za što duži i kvalitetan život starije osobe u vlastitom domu. Međutim, tempo i način suvremenog života sve više smanjuje mogućnosti mlađih članova obitelji da brinu o svome ostarjelom članu. Zato je nužno osigurati široki opseg socijalnih usluga za starije osobe u lokalnoj zajednici.

To su prije svega usluge pomoći u kući, organiziranja slobodnog vremena kroz različite grupe podrške, rekreativne i zabavne aktivnosti ili usluge dnevnog boravka za starije osobe. Radi se o uslugama koje se pružaju u domu korisnika ili lokalnoj zajednici ili u najbližem domu za starije osobe. Na ovaj način osobe starije životne dobi imaju mogućnost organiziranja kvalitetnog života uz podršku i ostati vrlo dugo socijalno uključene u svom životnom okruženju. Uz socijalne radnike ove usluge pružaju i drugi zaposlenici Doma i Gerontološkog centra kao što su medicinska sestra, fizioterapeut, gerontodomaćica, pomoćna radnica u kuhinji, te drugi suradnici i volonteri.

Širenjem usluga u zajednici kroz suradnju i međusobno povezivanje socijalne službe Doma sa organizacijama civilnog društva, vjerskim i kulturnim organizacijama i drugim javnim službama stvara se mreža pružatelja usluga i osnažuje zajednica za dobru i kvalitetnu brigu o starijim osobama. Dom za starije osobe Centar u tome ima važnu ulogu.

Promicanjem i zagovaranjem prava starijih osoba na svim razinama i u svim područjima djelatnosti socijalni radnici se zalažu za promjene koje će poboljšati društveni status i kvalitetu života osoba starije životne dobi, ali i kompetencije stručnjaka za rad u ovom iznimno osjetljivom području djelatnosti .

U tom kontekstu posebno se zalažemo za osiguranje potrebnih uvjeta za adekvatnu skrb o osobama starije životne dobi koje boluju od Alzheimerove bolesti i drugih demencija. Zbog specifičnih potreba ove osobe trebaju i specifičnu njegu i skrb. Zbog prostornih i kadrovskih ograničenja Dom Centar za sada nema uvjete za prijem korisnika koji boluju od ovih bolesti.

ZADNJE OBJAVE

Dobra vijest!

Dana 10.07.2020. Dom za starije Centar je privukao veliku pažnju i interes medija i šire javnosti nakon objave da je nekoliko radnika Doma pozitivno na Covid 19.

Natječaj za radna mjesta

Njegovatelj/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz probni rad od 1 mjeseca
Pomoćni radnik/ca u kuhinji – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz probni rad od 1 mjeseca

Izbori 2020.

Korisnicima Doma za starije osobe Centar bilo je omogućeno glasovanje na parlamentarnim izborima. Sam Dom je bio organiziran kao posebno biračko mjesto, te su svi korisnici koji su to prethodno najavili mogli ostvariti glasačko pravo unutar ustanove.