ODJEL SOCIJALNOG RADA

Socijalni radnici imaju posebnu ulogu i značaj u radu doma za starije osobe. Svaka osoba koja treba informacije o uslugama socijalne skrbi za starije osobe ili o uvjetima i načinu smještaja u dom obavezno kontaktira socijalnu službu Doma. U tom kontaktu socijalna radnica upoznaje zainteresirane građane, suradnike, rodbinu ili potencijalne korisnike koje usluge pružamo, te na koji način i pod kojim uvjetima te usluge mogu ostvariti.

Informacije se mogu dobiti osobnim kontaktom u Domu, putem telefona ili elektronskom poštom, a mogu se saznati i uvidom u naše pisane informativne materijale (letci, plakati, brošure i sl ).

Priikom i tijekom smještaja socijalne radnice Doma procjenjuju potrebe korisnika. U suradnji s korisnikom, njegovom obitelji i drugim članovima stručnog tima dogovaraju opseg usluge i oblik stručnog rada s korisnikom i vode ih kroz taj proces.

Kroz individualno savjetovanje ili grupne aktivnosti koje provode socijalni radnici ustanove korisnicima se pruža stručna pomoć u prilagodbi na nove životne uvjete, prevladavanju osobnih poteškoća ili očuvanju preostalih funkcionalnih sposobnosti. Organiziranjem psihoedukativnih radionica ili tematskih predavanja korisnici se osnažuju za brigu o vlastitom zdravlju, njegovanju obiteljskih odnosa i socijalnih veza, vlastitim pravima i mogućnostima socijalne zaštite starijih osoba ili drugim pitanjima od značaja za njihovu kvalitetu života. Uključivanjem u različite radno-okupacijske i kulturno-zabavne sadržaje korisnici imaju mogućnost međusobnog povezivanja i druženja čime se značajno smanjuje problem osamljenosti koji prati starenje i starost.

Svaki korisnik ima pravo izbora ponuđenih aktivnosti prema vlastitim potrebama, sklonostima i mogućnostima, a uloga socijalnih radnika je da ih motiviraju na sudjelovanje i aktivno provođenje slobodnog vremena.

U ovom Odjelu zaposleno je 5 socijalnih radnica Doma i 1 socijalna radnica Gerontološkog centra. Poslovi su organizirani kao:

  • Poslovi informiranja i prijema i otpusta korisnika
  • Poslovi socijalnog rada s korisnicima smještaja
  • Poslovi inzvaninstitucijske skrbi
  • Poslovi radno okupacijskih aktivnosti
  • Projekt Gerontološki centar

Svako od navedenih područja socijalnog rada organizirano je prema Planu i programu rada Doma i usmjereno na pružanje specifičnih usluga u skladu s individualnim potrebama korisnika i etičkim načelima i pravilima profesije socijalnog rada.

Suvremene znanstvene spoznaje i istraživanja provedena u ovom području djelatnosti socijalnog rada ukazuju na potrebu prevencije institucionalizacije stvaranjem uvjeta za što duži i kvalitetan život starije osobe u vlastitom domu. Međutim, tempo i način suvremenog života sve više smanjuje mogućnosti mlađih članova obitelji da brinu o svome ostarjelom članu. Zato je nužno osigurati široki opseg socijalnih usluga za starije osobe u lokalnoj zajednici.

To su prije svega usluge pomoći u kući, organiziranja slobodnog vremena kroz različite grupe podrške, rekreativne i zabavne aktivnosti ili usluge dnevnog boravka za starije osobe. Radi se o uslugama koje se pružaju u domu korisnika ili lokalnoj zajednici ili u najbližem domu za starije osobe. Na ovaj način osobe starije životne dobi imaju mogućnost organiziranja kvalitetnog života uz podršku i ostati vrlo dugo socijalno uključene u svom životnom okruženju. Uz socijalne radnike ove usluge pružaju i drugi zaposlenici Doma i Gerontološkog centra kao što su medicinska sestra, fizioterapeut, gerontodomaćica, pomoćna radnica u kuhinji, te drugi suradnici i volonteri.

Širenjem usluga u zajednici kroz suradnju i međusobno povezivanje socijalne službe Doma sa organizacijama civilnog društva, vjerskim i kulturnim organizacijama i drugim javnim službama stvara se mreža pružatelja usluga i osnažuje zajednica za dobru i kvalitetnu brigu o starijim osobama. Dom za starije osobe Centar u tome ima važnu ulogu.

Promicanjem i zagovaranjem prava starijih osoba na svim razinama i u svim područjima djelatnosti socijalni radnici se zalažu za promjene koje će poboljšati društveni status i kvalitetu života osoba starije životne dobi, ali i kompetencije stručnjaka za rad u ovom iznimno osjetljivom području djelatnosti .

U tom kontekstu posebno se zalažemo za osiguranje potrebnih uvjeta za adekvatnu skrb o osobama starije životne dobi koje boluju od Alzheimerove bolesti i drugih demencija. Zbog specifičnih potreba ove osobe trebaju i specifičnu njegu i skrb. Zbog prostornih i kadrovskih ograničenja Dom Centar za sada nema uvjete za prijem korisnika koji boluju od ovih bolesti.

ZADNJE OBJAVE

Roštiljada

U petak, 9. listopada, iskoristili smo, na našu radost, ljetni, jesenski dan za uživanje i druženje u prelijepom, domskom parku. Uz odličan roštilj, tople napitke i zabavu za sve i svakoga, ušli smo u predstojeći, kišni vikend.

72  sata bez kompromisa

Još jedna u nizu humanitarnih akcija mladih i pouzdanih volontera SKAC-a, privedena je dana, 16. listopada svome kraju.

Natječaj za radna mjesta

Na temelju članka 24. TKU za službenike i namještenike u javnim službama,  ravnateljica Doma za starije osobe Centar, Zagreb, Klaićeva 10, raspisuje NATJEČAJ  ZA RADNA MJESTA 1. Njegovatelj/ica – 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz probni rad...
Skip to content
IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI
Dom za starije osobe "Centar" obvezan je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 017/2019). Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu lokaciju www.dom-centar.hr.
STATUS USKLAĐENOSTI
Ova mrežna lokacija je potpuno usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.
POVRATNE INFORMACIJE I KONTAKT
Eventualne primjedbe na pristupačnost stranice ili upiti vezani uz informacije i sadržaje koji nisu pokriveni opsegom primjene Zakona o pristupačnosti mogu se uputiti Službeniku za informiranje Doma za starije osobe "Centar".
INSPEKCIJSKI NADZOR
Nadzor nad provedbom Zakona obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.